Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Censorformand Trine Andresen, tran@kp.dk, 4189 7457

Som censor ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling skal du:

 • have viden om uddannelsen og dens beskæftigelsesområde
 • enten have specifik kompetence inden for det tekstile fagområde
 • eller grundigt kendskab til formidling, hvor tekstiler indgår
 • have uddannelse på kandidatniveau eller erfaringer, der giver dig tilsvarende kompetencer
 • have mulighed for i rimeligt omfang at påtage dig censuropgaver
 • afgive en censorrapport efter hvert prøveforløb
 • medvirke ved behandling af eventuelle klage- og ankesager
 • mestre IT på brugerniveau
 • holde dig orienteret om regler og bekendtgørelser på området

Læs mere via nedenstående links:

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137166

Uddannelsen i København https://www.kp.dk/uddannelser/tekstilformidler

Uddannelsen i Herning http://www.via.dk/uddannelser/design/tekstildesign-haandvaerk-og-formidling

Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id...

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 6. september 2019.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.