Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Spørgsmål til ansøgningsskemaet, rettes til administrativ koordinator ved Professionshøjskolernes Censorsekretariat:
Mette Skovfoged Hansen; censor-it@ucsyd.dk eller tlf. 7266 5180.

Spørgsmål af faglig karakter rettes til Censorformand for Bioanalytikeruddannelsen:
Khaled Saoud Ali Ghathian; khaled.saoud.ali.ghathian@regionh.dk eller tlf. 3086 4856.

Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer.

Som censor ved Bioanalytikeruddannelsen skal du jf. censorbekendtgørelsen nr. 458 19/04/2022 have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

    Det ville være en fordel hvis censoren har:

  • Relevant uddannelse på master-/kandidatniveau
  • Eller

  • Påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
  • Eller

  • En fuld diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt

Du skal i din ansøgning angive, din relation til Bioanalytikeruddannelsen.

www.biocensor.dk er der links til love og bekendtgørelser, der vedrører uddannelsen og censorhverv.


Frist for indsendelse af ansøgning: senest den 18. juni 2024.

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999