Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Det Sundhedsfaglige Diplomområde søger censorer til beskikkelsesperioden 1. august 2023 - 31. juli 2027.

For at kunne søge om optagelse i censorkorpset for

Det Sundhedsfaglige Diplomområde, skal du kunne dokumentere følgende:

  1. indgående og aktuelt kendskab og viden om uddannelsens bestemmelser, opbygning og praksis.
  2. specifikke kompetencer inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  3. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Censoraterne opslås i henhold til Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser (BEK nr. 458 af 19/04/2022).

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside http://www.sdcensor.dk/..

Der kan søges til torsdag den 30. marts 2023

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte:

Ditte Høgsgaard
Censorformand
E-mail: ditte.hogsgaard@vivikom.dk

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

Ulla Arreborg
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Tlf. 7266 5161
E-mail: censor-it@ucsyd.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999