Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Uddannelsen til Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling har sit eget censorkorps, og der skal nu beskikkes censorer til perioden fra d. 1. april 2023 til d. 31. marts 2027.

Der er ansøgningsfrist d. 6. oktober 2022.

Censorer skal have:
  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder.
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov.

Vi anbefaler derudover både nuværende og kommende censorer at gennemføre det virtuelle censorkursus - klik her

Har du spørgsmål af faglig karakter, herunder om studieordninger mm., er du velkommen til at kontakte censorformand Vagn Jørgensen på vj@khva.dk eller telefon 4033 1715.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Mette Skovfoged Hansen fra censorsekretariatet på mail censor-it@ucsyd.dk eller tlf. 7266 5180.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999