Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte

 • Sekretær Mette Skovfoged Hansen, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5160.
 • Censorformand Zana Jaza, zanajaza@gmail.com.

Kvalifikationskrav til censorer ved Professionsbachelor i Dansk Tegnsprog og Tolkning:

Du skal:

 • have indgående og aktuelt kendskab til Professionsbachelor i Dansk Tegnsprog og Tolkning
 • have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder i uddannelsen
 • have aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • afgive en censorrapport efter hver censureringsopgave
 • medvirke til behandling af evt. klage- og ankesager
 • kunne anvende IT på brugerniveau
 • være indstillet på at deltage i dialogmøder med Censorformandskabet (CF) og censorkolleger
 • afgive løbende meddelelser til CF om evt. nyerhvervede kvalifikationer og stillingsændring
 • have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for uddannelsen og censureringsarbejde

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest d. 7. maj 2021.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999