Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

  • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
  • Censorformand Ulla Hansen, uha.sund@gmail.com, tlf. 4084 3953

Kvalifikationskrav til censorer ved Specialuddannelsen til sundhedsplejerske:

  • Du er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske eller har anden relevant sundhedsfaglig professionsuddannelse med erhvervserfaring inden for sundhedsplejens målgrupper
  • Du har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau
  • Du har kendskab til det lovmæssige grundlag for eksamener og kan sammen med eksaminator påtage dig rollen som den, der sætter rammen omkring eksamen
  • Du er engageret i dit fag og din profession og ønsker at være med til at videreudvikle denne
  • Du er indstillet på rejseaktivitet, da uddannelsesstederne er beliggende i henholdsvis Århus og København

Læs mere om uddannelsen på
https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettede...

Se også eksamensbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18

Se annoncen på https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/konta... eller https://www.phmetropol.dk/videreuddannelser/efteru...

Ansøgningsfrist: Onsdag den 16. december 2020.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.