Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

  • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162.
  • Censorformand Steffen Svendsen, stsv@ucl.dk, tlf. 2138 1735.

Kvalifikationskrav til censorer ved Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis:

  • Du er engageret i dit fag og dets arbejdsmarked
  • Du har interesse i uddannelser, der giver forskellige faggrupper nye praktiske og teoretiske kompetencer
  • Du har en bred og relevant faglig baggrund inden for det uddannelsesområde, hvor du søger beskikkelse
  • Du er interesseret i at medvirke konstruktivt og kvalificeret ved uddannelsernes prøver, således at studerende får en ensartet og retfærdig bedømmelse

Læs mere om uddannelsen på https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/so...

Se også eksamensbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136

Ansøgningsfrist: Onsdag den 30. oktober 2019.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.