Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning


Ansøgning om beskikkelse til den nye pædagoguddannelse

Der er nu mulighed for at søge om beskikkelse som censor til den nye pædagoguddannelse til beskikkelsesperioden 01. februar 2019- 31. januar 2023. Det sker ved at udfylde dette elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Censorformandskabet, som i samarbejde med Professionshøjskolerne vil indstille censorer til beskikkelse. Den endelige beskikkelse gives af Uddannelses - og Forskningsministeriet.

I forbindelse med ansøgning om beskikkelse skal du være opmærksom på følgende:
1) Vi kan udelukkende behandle ansøgningen på baggrund af de oplysninger du afgiver, vi beder dig derfor om omhyggeligt at udfylde med de oplysninger, som du ønsker, at vi skal tage i betragtning ved behandlingen. Vi modtager ikke bilag m.m. men forudsætter at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.
2) I forhold til indstilling til beskikkelse i forhold til de valgfrie områder vil der ud over kompetencer inden for området blive lagt vægt på kendskab til pædagogers arbejde og arbejdsområde.

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside www.paedagogcensor.dk


Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet kontakt Censorsekretariatet, censor-it@ucsyd.dk tlf. 7266 5163
Har du spørgsmål til uddannelsen og krav til censorer kontakt Censorformand Anders Hamming, anha@ucsyd.dk, tlf. 7266 3096Ansøgningsfrist: 15. juni 2018Det forventes, at du får svar på din ansøgning i løbet af december 2018.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.

Jeg er indforstået med:
At al korrespondance foregår digitalt.
At opgaver m.m. i fremtiden vil blive fremsendt digitalt og selv at afholde eventuelle udgifter til ud printning efter eget ønske.