Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - pc@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Socialrådgiveruddannelsens Censorkorps søger censorer til beskikkelsesperioden 1. september 2018 - 31. august 2022, der kan censurere på Socialrådgiveruddannelsens moduler:

 • Socialt arbejde med udsatte grupper, personer med handicap
 • Praktik
 • Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • Bachelorprojekt

For at kunne søge om optagelse i Socialrådgiveruddannelsens censorkorps, skal du kunne dokumentere følgende

 • en relevant uddannelse: grund-, efter-, videre- og/eller meruddannelse,
 • et relevant kendskab til socialrådgiveruddannelsen,
 • et aktuelt kendskab til socialrådgiverens funktioner og arbejde,
 • et relevant kendskab til videnskabelig metode og arbejde,
 • en relevant egenpraksis omsat i samarbejde med socialrådgivere og/eller i socialrådgiverrelevant sammenhæng,
 • samfundsmæssig interesse på debat- og/eller aktivitetsniveau, f.eks. gennem frivilligt socialt arbejde eller gennem anden aktivitet.
 • beskikkelse i praktik-modulet fordrer endvidere arbejdserfaring fra konkret, socialfagligt arbejde, der ikke ligger mere end 5 år tilbage.

Censoraterne opslås i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 1500 af 02/12/2016).

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside www.censor-socudd.dk.

Der kan søges i perioden 22. marts 2018 til og med 20. april 2018.


Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

Ulla Arreborg
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Tlf. 7266 5161
E-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte:

Jens Wilh. Meyhoff
Censorformand
E-mail: Jens.Meyhoff@Holstebro.dk

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.